مهارت‌های زندگی

نواندیشی و موفقیت

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ناظم، محمد
سال چاپ: 
1399

پاداش نهایی: دلایل پنهانی شکل‌گیری انگیزه‌های ما

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ارییلی، دن
سال چاپ: 
1399

با مشکل نابغه بودن، چه باید بکنم؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شولتز، رابرت ای
دلییل، جیمز ار
سال چاپ: 
1398

از این رو تا آن رو: مهارت مقابله با کم‌رویی

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
ارشادحسینی، هادی
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی