مهارت‌های زندگی

اصول مذاکره For Dummies

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
دونالدسون، مایکل سی
سال چاپ: 
1399

مهارت سخن گفتن در جمع For Dummies

مخاطب: 
والدین
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کانلی، آلیسون
سال چاپ: 
1399

اصول ارتباطات For Dummies

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کونکه، الیزابت
سال چاپ: 
1399

راهکارهای مقابله با ناکامی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
دهقانی، حمیده
سال چاپ: 
1399

آن یک چیز: حقیقتی بی‌نهایت ساده با نتایجی فوق‌العاده

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کلر، گری
پاپاسان، جی
سال چاپ: 
1399

ذهن حواس جمع: چگونه افسار زندگی‌تان را به دست بگیرید

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ایال، نیر
سال چاپ: 
1399

بازی نامحدود

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سینک، سایمون
سال چاپ: 
1399

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی