مهارت‌های زندگی

با مشکل نابغه بودن، چه باید بکنم؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شولتز، رابرت ای
دلییل، جیمز ار
سال چاپ: 
1398

از این رو تا آن رو: مهارت مقابله با کم‌رویی

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
ارشادحسینی، هادی
سال چاپ: 
1397

مهارت حل مسئله

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
نورعلیزاده میانجی، مسعود
سال چاپ: 
1397
Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی