فنی و حرفه‌ای و کاردانش

جزئیات معماری در ساختمان‌های مدرن

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
رسولی‌نژاد، قدرت‌اله
تاج‌الدینی، شاهین
چاپ اول سال: 
1395

موتورسیکلت: مبانی و ایمنی

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
مرزبان‌راد، جواد
رحیم‌نژاد، شبنم
چاپ اول سال: 
1395

درختان در منظر شهری

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
باسوک، نینا
چاپ اول سال: 
1395

دفتر اول: آجر در معماری، زیبایی‌ها و کارایی‌ها

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سیدباقر
سیدین خراسانی، سیده‌زهرا
چاپ اول سال: 
1395

کارگردانی فیلم مستند به‌زبان ساده

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
سلیمان‌خانی، مهدی
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - فنی و حرفه‌ای و کاردانش