فنی و حرفه‌ای و کاردانش

اصول و ضوابط مالی در مدارس

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
اخترشناس، فرزاد
سال چاپ: 
1399

خودآموز حسابداری بازار کار

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
نمازیان، سعید
حسینی، سید‌محمد‌جواد
سال چاپ: 
1399

آموزش کاربردی زبان برنامه‌نویسی ++C

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
کارشناسان
مؤلف: 
افشارراد، حمیدرضا
سال چاپ: 
1399

آموزش پیشرفته ورد2019

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
موسوی‌پور، سید‌ابراهیم
سال چاپ: 
1399

بازی رئال

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پامر، تام
سال چاپ: 
1398

ضربه آزاد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پامر، تام
سال چاپ: 
1398

خواندن بازی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پامر، تام
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - فنی و حرفه‌ای و کاردانش