فنی و حرفه‌ای و کاردانش

محمد‌علی چه کسی بود؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
باکلی جونیور، جیمز
سال چاپ: 
1398

پله چه کسی است؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
باکلی جونیور، جیمز
سال چاپ: 
1398

چارلی چاپلین چه کسی بود؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
برنان دموت، پاتریشیا
سال چاپ: 
1398

دبیرخانه و اتوماسیون اداری

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
علن، ابراهیم
سال چاپ: 
1398

پادشاه مصری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اولدفیلد، تام
سال چاپ: 
1397

کاربر امور بانکی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
پیمانفر، مهرسا
سعادتیان، سارا
سال چاپ: 
1398

بازارچه دیجیتال

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
علائی، شیده
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - فنی و حرفه‌ای و کاردانش