فنی و حرفه‌ای و کاردانش

آنچه مدیران مدارس باید بدانند

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
میرزائی، حسین
چاپ اول سال: 
1397

مبانی ارزش‌ها و اخلاق در ورزش

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
رمضانی‌نژاد، رحیم
گوهر رستمی، حمیدرضا
چاپ اول سال: 
1396

تمرین در آب (آب‌درمانی)

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
لین، ملیسا
چاپ اول سال: 
1396

گوژپشت نتردام

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مک فادن، دیانا
چاپ اول سال: 
1396

الف از ایران

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یوسفی، محمدرضا
چاپ اول سال: 
1397

مو‌مو

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اِنده، میشائیل
چاپ اول سال: 
1397

سفر به مرکز زمین

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ورن، ژول
چاپ اول سال: 
1396

باد در بیدزار

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
گراهام، کِنِت
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - فنی و حرفه‌ای و کاردانش