فنی و حرفه‌ای و کاردانش

شازده کوچولو

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
دوسنت اگزوپری، آنتوان
سال چاپ: 
1398

ابوریحان بیرونی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عبداللهیان، حمید
سال چاپ: 
1398

وقتی مژی گم شد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شاه‌آبادی، حمید‌رضا
سال چاپ: 
1398

هیچ کس جرئتش را ندارد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شاه‌آبادی، حمید‌رضا
سال چاپ: 
1398

دیو

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مایرز، والتر دین
سال چاپ: 
1398

با مشکل نابغه بودن، چه باید بکنم؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شولتز، رابرت ای
دلییل، جیمز ار
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - فنی و حرفه‌ای و کاردانش