نقاشی

درخت‌ها

مخاطب: 
مربی
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
موناری، برونو
سال چاپ: 
1398

حیوانات و رنگ‌های انگشتی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
وات، فیونا
سال چاپ: 
1397

باغ و رنگ‌های انگشتی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
وات، فیونا
سال چاپ: 
1397

نقاشی بکش، پاک کن

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
خانه ادبیات
سال چاپ: 
1397

نقاش کوچولو

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
غلامی، صدیقه
صارم صفاری، بهاره
سال چاپ: 
1396

زنگ نقاشی (2) آموزش روش‌های خلاقانه نقاشی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
فداکار، نرگس
فرحبخش، وجیهه
سال چاپ: 
1396

شنیدم می‌خواهی نقاشی کنی 1

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
کتلو، نیکلاس
سال چاپ: 
1395

نقطه‌ها را به هم وصل می‌کنم و نقاشی می‌کشم

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
ایور، کلر
سال چاپ: 
1395

آموزش طراحی و رنگ‌آمیزی (جلد چهارم)

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
پابلیکیشن، اف.ک
سال چاپ: 
1394

آموزش طراحی و رنگ‌آمیزی (جلد سوم)

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
پابلیکیشن، اف.ک
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - نقاشی