نمایش‌نامه-فیلم‌نامه

نمایشنامه ایرانی انار بهشت

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
رضائی‌فرد، زهرا
سال چاپ: 
1397

تپه وداع

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بیگلریان، احمد
سال چاپ: 
1398

ما فی آ

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
موسوی‌پور، سید مرتضی
سال چاپ: 
1398

خندنده

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پارسایی‌خواه، محمد
سال چاپ: 
1398

آواز جیرجیرک‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یوسفی، محمدرضا
سال چاپ: 
1398

یک استکان چای تلخ

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
شجاعی، سیدعلی
سال چاپ: 
1398

پلیس کوچولو ABC

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
عزیززاده، هادی
سال چاپ: 
1398

خسیس

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
عزیززاده، هادی
سال چاپ: 
1398

پرواز بی‌تا

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
عزیززاده، هادی
سال چاپ: 
1398

رنجر

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
بهزادپور، بهزاد
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - نمایش‌نامه-فیلم‌نامه