هنر

تناسبات و زوایا در خط نستعلیق: جوهره و ساختار هندسی نستعلیق‌ بزبان ساده؛ نسخه کامل و بازنویسی شده

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
باقرزاده طوسی، محمدعلی
سال چاپ: 
1402