آموزش زبان به کودکان کم‌شنوا با روشSTH (از تشخیص تا مدرسه)

سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
طاهباز، سایه
فرج‌نیا، سیما
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
944ص.
شابک: 
9786008024408
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
حیطه استثنایی: 
آموزشی
توان بخشی
معرفی کتاب: 
یادگیری زبان از مهم‌ترین جنبه‌های رشد کودک محسوب می‌شود و کودکان کم‌شنوا مشکلاتی در این باره دارند. کتاب حاضر اطلاعاتی از جمله سن تشخیص کم‌شنوایی و آغاز مداخله در این باره به مخاطب می‌دهد. نویسنده با معرفی روش «sth» در این زمینه، چگونگی این روش، نحوۀ عملکرد آن در کودک کم‌شنوا و شیوۀ طراحی موقعیت با این روش و مشاوره به خانواده را به طور کامل بررسی می‌کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب