استثنایی

دانش‌آموز و اختلال یادگیری (راهنمای آموزگاران) همراه با پرسش و پاسخ

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
جباری محمدآبادی، محمد
واحدی، فهیمه
دوست‌محمدی، یحیی
چاپ اول سال: 
1397

راهکارها و نظریه‌های پیشگیری از اختلال اتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
فولادگر، مهدی
اسدی، نجمه
چاپ اول سال: 
1397

تفسیر مقیاس هوشی استنفورد بینه

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
آگاهی، علی
اسعدی، فرشته
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - استثنایی