استثنایی

دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی: (راهبردهای عملی برای معلمان، مربیان، والدین و متخصصان)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
پارکر، هاروی
سال چاپ: 
1401