آینده سوخت‌های فسیلی

نام مجموعه: 
انقلاب انرژی
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
راجر، الن
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
بهرام معلمی
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9789643897857
پایه: 
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
یازدهم فنی و حرفه‌ای
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
مصرف انرژی عامل حیات هر موجود زنده‌ای محسوب می‌شود. البته انسان با تولید و مصرف بیش از اندازه، محیط زیست را در معرض خطر قرارداده‌است. کتاب حاضر از مجموعه‌ای چندجلدی که به موضوع «تولید و مصرف انرژی‌های پاک» اختصاص دارد، مخاطب را با چیستی انرژی، مصرف آن، گذشتۀ فسیلی و محیط زیست در خطر آشنا می‌کند. سپس دربارۀ آیندۀ زغال سنگ و فناوری‌های نو سخن می‌گوید و در نهایت با طرح موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی و انرژی‌های جایگزین، چگونگی ایجاد تغییر در این رویه را مطرح می‌کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب