تغییرات آب‌و‌هوای کره زمین : افزایش کربن دی‌‌اکسید

نام مجموعه: 
انرژی برای آینده
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
باو، جیمز
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
مجید عمیق
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9786009992041
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
شرایط آب و هوایی کرۀ زمین مدام در حال دگرگونی است. کتاب حاضر تاریخچه‌ای از تغییر آب و هوا ارائه می‌دهد و در توضیح چگونگی و علت این تغییرات برمی‌آید. به همین خاطر، ابتدا مفهوم انرژی را در این باره شرح می‌دهد و سپس از اثر گلخانه‌ای و انقلاب صنعتی و انقلاب کشاورزی سخن می‌گوید. راهکار کشورهای در حال توسعه در این باره، چاره‌جویی برای حل مشکل کربن و زندگی بدون نفت خام و ذغال سنگ از جمله موارد مطرح‌شده در کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب