متوسطه اول

بینوایان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
هوگو، ویکتور
چاپ اول سال: 
1397

بی‌خانمان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مالو، هکتور
چاپ اول سال: 
1397

رابینسون کروزو

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
دفو، دانیل
چاپ اول سال: 
1396

قصه‌های شب

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بازاری، زهرا
چاپ اول سال: 
1396

سرخ باد

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
میرموسوی، سید محمد
چاپ اول سال: 
1397

اندر حکایت دنیای ارتباطات...: گروه تحولات سبک زندگی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
باقری‌زاده مقدم، فرشته
ملک‌زاده، مریم
میرحسینی، مریم‌السادات
ندافی، لیلا
پیمان، نجمه
مفتخر، زهرا
چاپ اول سال: 
1397

صد روز کما

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
نجفی، ابراهیم
چاپ اول سال: 
1397

رایانه ششم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
چاپ اول سال: 
1397

آموزش خط شکسته تحریری ساده

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
رحمانی، عباس
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه اول