جیر‌و‌جیر‌و‌جیر قور‌و‌قور‌و‌قور

چاپ اول سال: 
1397
مؤلف: 
حسنی، خاتون
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
16ص.
شابک: 
9789643008703

دوره و درس:

پایه: 
اول
دوم
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
این کتاب دربردارنده یازده شعر کوتاه است. «تابستونه»، «زنبوره»، «دماغ»، «منظور بد» و «مامان‌بزرگ»، نام بعضی از این اشعار است. در شعر مامان‌بزرگ، کودک از معلمش اجازه می‌خواهد تا مادربزرگش را به مدرسه ببرد تا او هم الفبا را یاد بگیرد. شعر «منظور بد»، درباره دخترکی است که به اشتباه، روی سبزه‌ها پا می‌گذارد؛ ولی منظور بدی نداشته است و عذرخواهی می‌کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب