رد‌پای کربن ما : کاهش گازهای گلخانه‌ای

نام مجموعه: 
انرژی برای آینده
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
دیکمن، نانسی
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
مجید عمیق
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9786009992034
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
رد پای کربن مجموعه‌ای از گازهای گلخانه‌ای است که هر فرد در محیط پخش می‌کند. استفاده از سوخت‌های فسیلی گاز کربن دی اکسید را وارد جو زمین می‌کند. این کتاب، در پی توضیح در این باره، استفاده از روش بازیافت، وسایل حمل و نقل عمومی به جای اتومیبیل شخصی و جلوگیری از اتلاف انرژی را از جمله شیوه‌های کاهش رد پای کربن معرفی می‌کند. چگونگی تشکیل گازهای گلخانه‌ای، خرید کربن برای کاهش کربن و مشارکت در این زمینه، از جمله موضوعات کتاب هستند.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب