مارهای ایران

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
رجبی‌زاده، مهدی
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
498ص.
شابک: 
9786008351115
مخاطب: 
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
مارها نیز به محافظت نیاز دارند و اولین قدم برای محافظت از آن‌ها، شناخت مارهاست. کتاب حاضر راهنمای شناخت مارهای ایران است. رده‌بندی، بیولوژی، اکولوژی، اهمیت و حفاظت، مطالعۀ علمی مارها و نقش آن‌ها در فرهنگ از جمله مطالب فصل اول این کتاب هستند. تنوع زیستی مارهای ایران در غالب 7 خانواده، 34 جنس و 81 گونه، بخش اصلی کتاب است. این کتاب در واقع دانشنامۀ مارهای ایران است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب