چارستون 3: دانستان ریاضی ویژه پایه سوم دبستان

نام مجموعه: 
مجموعه کتاب‌های دانستان
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
صانعی، فرزانه
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
84ص.
شابک: 
9786008676881

دوره و درس:

پایه: 
سوم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
قصه یکی از راه‌های بیان مفاهیم علمی به زبان ساده و جذاب است. در این جلد از قصه‌های این مجموعۀ چند جلدی، مخاطب با مفاهیم ریاضی کتاب درسی ریاضی پایۀ سوم دبستان آشنا می‌شود. مخاطبان این کتاب به طور غیرمستقیم مفاهیم ریاضی را مطابق بودجه‌بندی کتاب درسی می‌آموزند. در فهرست مطالب کتاب، هر فصل برای مطالعه در ماه خاصی پیشنهاد داده شده است تا مطابق آموزه‌های کتاب درسی پیش برود.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب