دوره متوسطه اول

تعداد: 211 - 223 از 223
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
دعای ابوحمزه ثمالی دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی ابتداییهدیه‌های آسمان, متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی معلم
تو یک قهرمان هستی اگر راه خودت را پیدا کنی (نقشه راه هدایت تحصیلی برای موفقیت شغلی) مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران کمک آموزشی متوسطه اولتفکر و سبک زندگی دانش‌آموز, مشاور هشتم, نهم
سلیمانی عزیز: گذری بر زندگی و رزم سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی حماسه یاران کمک آموزشی متوسطه اولمطالعات اجتماعی, متوسطه دوم(نظری)علوم اجتماعی دانش‌آموز, معلم نهم, دهم, یازدهم, دوازدهم
کوزه و دریا: رویکرد و نگاهی نو و متفاوت به مدیریت، محیط‌زیست، انسانیت و روند تغییرات جهانی پیشگامان پژوهش‌مدار کمک آموزشی متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم
ارزشیابی کیفی توصیفی: جستاری برای تدوین چهارچوب مفهومی مؤسسه کورش چاپ کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی معلم
ارزشیابی آمیخته با یاددهی یادگیری: ارزشیابی کیفی توصیفی در جریان یاددهی یادگیری مؤسسه کورش چاپ کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی معلم
تعبیر یک خواب دریایی پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم, هشتم, نهم, دهم, یازدهم, دوازدهم, دهم فنی و حرفه‌ای, یازدهم فنی و حرفه‌ای, دوازدهم فنی و حرفه‌ای, دهم کاردانش, یازدهم کاردانش, دوازدهم کاردانش
تابستانی به رنگ اقیانوس پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم, هشتم, نهم, دهم, یازدهم, دوازدهم, دهم فنی و حرفه‌ای, یازدهم فنی و حرفه‌ای, دوازدهم فنی و حرفه‌ای, دهم کاردانش, یازدهم کاردانش, دوازدهم کاردانش
عمارت مرموز پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم, هشتم, نهم, دهم, یازدهم, دوازدهم, دهم فنی و حرفه‌ای, یازدهم فنی و حرفه‌ای, دوازدهم فنی و حرفه‌ای, دهم کاردانش, یازدهم کاردانش, دوازدهم کاردانش
افسانه‌های صحرا سروش تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم, هشتم, نهم, دهم, یازدهم, دوازدهم, دهم فنی و حرفه‌ای, یازدهم فنی و حرفه‌ای, دوازدهم فنی و حرفه‌ای, دهم کاردانش, یازدهم کاردانش, دوازدهم کاردانش
پسری با تخیل وحشی: داستان زندگی گابریل گارسیا مارکز برنده جایزه نوبل ادبیات نخستین کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم دانش‌آموز هفتم, هشتم, نهم
سوفی دختر بلندپرواز: داستان زندگی سوفی ژرمن ریاضی‌دان سخت‌کوش نخستین کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم دانش‌آموز هفتم, هشتم, نهم
پیام‌آور ستاره‌ها: کتابی در باره زندگی دانشمند ریاضی‌دان، ستاره‌شناس، فیلسوف و فیزیک‌دان مشهور گالیلئو‌گالیلئی (گالیله) نخستین کمک آموزشی متوسطه اولتاریخ علم, متوسطه دوم(نظری)تاریخ علم دانش‌آموز, معلم هفتم, هشتم, نهم, دهم