دوره متوسطه نظری

تعداد: 3781 - 3810 از 3989
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
علی‌اکبر مشیر‌سلیمی مؤسسه خانه کتاب کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز, معلم, كتابدار یازدهم/ دوازدهم/ پیش دانشگاهی/ سوم متوسطه نظری
سیف‌ الله وحید دانا مؤسسه خانه کتاب کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز, معلم, كتابدار دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری
فیزیک 3 و آزمایشگاه (درس، تمرین و فعالیت‌های تکمیلی رشته علوم تجربی) مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک درسی متوسطه دوم(نظری)فیزیک دانش‌آموز یازدهم/ سوم متوسطه نظری
حیا از منظر قرآن و حدیث کتاب تارا کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعمومی, متوسطه اولپیام‌های آسمانی, متوسطه دوم(نظری)دینی معلم, هنرآموز
انگشت مهندس ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
تاریخ فرق اسماعیلیه آژنگ کمک آموزشی متوسطه اولمطالعات اجتماعی, متوسطه دوم(نظری)تاریخ معلم
دانیل فارنهایت محراب قلم کمک آموزشی متوسطه اولمطالعات اجتماعی, متوسطه دوم(نظری)فیزیک معلم
سفر بزرگ کیوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
جزیره بی‌تربیت‌ها4 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
ستارة ‌توس (داستان زندگی خواجه‌ نصیرالدین ‌توسی) دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز, معلم, هنرجو, هنرآموز هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
سیمرغ سهند (داستان زندگی سیدمحمدحسین‌ شهریار) دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی ابتداییداستان, فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز, معلم, هنرجو, هنرآموز ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
رودخانه‌ی واژگون تومک 1 محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
کبک زخمی دفتر نشر فرهنگ اسلامی تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
طناب خال‌خالی ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
راه حقیقت:در مسیر زندگی با رهنمودهایی از کلام امیر(علیه‌السلام) مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین, دانش‌آموز, معلم, هنرجو, هنرآموز سوم متوسطه نظری/ سوم فنی و حرفه‌ای
یاقوت آبی ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
رازهای قصه‌گویی: راهنمای قصه‌گویی برای بچه‌ها و بزرگ‌ترها کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کمک آموزشی ابتدایینقد ادبی-آموزش ادبی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنقد ادبی-آموزش ادبی, متوسطه دوم(نظری)نقد ادبی-آموزش ادبی, پیش‌دبستانیمرجع نظری و دانش افزایی مربیان مربی, والدین, دانش‌آموز, معلم, كتابدار, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
فرصتی برای شیخ: داستان زندگی شیخ‌بهایی دفتر نشر فرهنگ اسلامی کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)تاریخ دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
خنده در تاریکی محراب قلم تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
آنتوان ون لون هوک محراب قلم کمک آموزشی ابتداییعلوم تجربی, متوسطه اولعلوم تجربی, متوسطه دوم(نظری)زیست‌شناسی دانش‌آموز ششم/ هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ دوم متوسطه نظری
روزگار پیری مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره والدین, دانش‌آموز, معلم, هنرجو پیش دانشگاهی/ سوم متوسطه نظری/ سوم فنی و حرفه‌ای/ سوم کاردانش
پنج هسته‌ی پرتقال ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
قتل در روستا ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, معلم, دانشجومعلمان, هنرجو, هنرآموز هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
دریای گذشت (داستان‌ها و روایت‌هایی درباره پدر و مادر) کتاب تارا تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ پیش دانشگاهی/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
صورت زرد ذکر تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز, هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ اول متوسطه نظری/ دوم متوسطه نظری/ سوم متوسطه نظری/ دهم فنی و حرفه‌ای/ سوم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ سوم کاردانش
مجموعه پزشکی مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مرجع دانش‌آموز, معلم پیش دانشگاهی/ تجربی
مجموعه دندانپزشکی مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مرجع دانش‌آموز, معلم پیش دانشگاهی/ تجربی
مجموعه داروسازی مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مرجع دانش‌آموز, معلم پیش دانشگاهی/ تجربی
مجموعه پیراپزشکی مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان کمک آموزشی متوسطه دوم(نظری)مرجع دانش‌آموز, معلم, هنرجو, هنرآموز پیش دانشگاهی/ تجربی/ سوم فنی و حرفه‌ای/ سوم کاردانش
مجموعه پیراپزشکی مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمرجع, متوسطه دوم(نظری)مرجع دانش‌آموز, هنرجو پیش دانشگاهی/ تجربی/ سوم فنی و حرفه‌ای/ سوم کاردانش