آسیب‌شناسی اجتماعی

تاب‌آوری اجتماعی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
عابدی جبلی، مریم
احمدی، مهناز
پیرزاد، حسن
محلوجی، فرشته
سال چاپ: 
1398

مدارس شاد: طرح تحول جامع در مدارس

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
آقا‌خانی، ناصر
محمدی، پروین
سال چاپ: 
1396

چند لقمه حرف حلال برای خانواده

مخاطب: 
والدین
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کریمی، نسیم
میرزادارانی، حمیده
سال چاپ: 
1394

ماهی که مهر را برد

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
آیتی، اصغر
محمودی، حسن
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - آسیب‌شناسی اجتماعی