اختلال‌های توجهی

دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی: (راهبردهای عملی برای معلمان، مربیان، والدین و متخصصان)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
پارکر، هاروی
سال چاپ: 
1401

106 قصه مناسب برای کودکان با اختلال نارسایی توجه، فزون کنشی (بیش فعالی) همراه با رهنمودهایی برای افزایش توجه و کنترل رفتار

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
پریرخ، مهری
مشهدی، علی
رحیمی، نجمه
سال چاپ: 
1399