انتخاب رشته

راهنمای همراه، نهم تا دیپلم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سعیدی، احسان
سال چاپ: 
1397

کدام رشته را انتخاب کنم؟

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
زارعی محمودآبادی، احسان
سال چاپ: 
1396

مجموعه موسیقی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

مجموعه معماری و شهرسازی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

مجموعه علوم درمانگاهی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - انتخاب رشته