تکنولوژی

تکنولوژی و معماری بومی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
ضرغامی، اسماعیل
سادات، سیده‌اشرف
سال چاپ: 
1396

دانش‌نامه آکسفورد علم و تکنولوژی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هیئت علمی دانشگاه آکسفورد
سال چاپ: 
1396

دانشنامه بزرگ کودک و نوجوان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه مؤلفان انتشارات DK
سال چاپ: 
1396

اختلال طیف اتیسم و تکنولوژی : مسائل و نو‌آوری‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
لورین، دیمتریا
کول، انیس
سال چاپ: 
1396

دانشنامه مصور تکنولوژی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بریجمن، راجر
سال چاپ: 
1395

دانشنامه مصور اختراعات

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بندر، لیونل
سال چاپ: 
1395
Subscribe to RSS - تکنولوژی