حل مسئله

خلاقیت و حل مسئله

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
تریسی، برایان
سال چاپ: 
1399

با فکرهای تازه چه می‌کنی؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یامادا، کبی
سال چاپ: 
1398

با مشکل‌های جدید چه می‌کنی؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یامادا، کبی
سال چاپ: 
1398

با فرصت‌های خوب چه می‌کنی؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یامادا، کبی
سال چاپ: 
1398

مهارت حل مسئله

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
نورعلیزاده میانجی، مسعود
سال چاپ: 
1397

مهارت‌های دست‌ورزی: ویژه کودکان 4 تا 5 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
یاسینی، زهراسادات
خوش‌عاطفه، صنم
سال چاپ: 
1398

چه کار می کنی با یک فرصت؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یامادا، کوبی
سال چاپ: 
1397

چه کار می کنی با یک مشکل؟

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
یامادا، کوبی
سال چاپ: 
1397

8 ستاره گره‌گشا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
آقاخانی، مرضیه
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - حل مسئله