حل مسئله

مهارت‌های دست‌ورزی: ویژه کودکان 4 تا 5 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
یاسینی، زهراسادات
خوش‌عاطفه، صنم
سال چاپ: 
1398

چه کار می کنی با یک فرصت؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یامادا، کوبی
سال چاپ: 
1397

چه کار می کنی با یک مشکل؟

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
یامادا، کوبی
سال چاپ: 
1397

8 ستاره گره‌گشا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
آقاخانی، مرضیه
سال چاپ: 
1397

تاخت: از ایده تا عمل بتازید

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
نپ، جیک
سال چاپ: 
1397

ریاضی1:1 و2 و3 گروه سنی 3 تا 4 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
کیهانی، فریبا
قاسم‌زاده، فاطمه
فتح‌الله، بتول
یزدان‌دوست، رقیه
یوسفی، شهره
سال چاپ: 
1396

ریاضی1:2 و2 و3 گروه سنی 3 تا 4 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
کیهانی، فریبا
قاسم‌زاده، فاطمه
فتح‌الله، بتول
یزدان‌دوست، رقیه
یوسفی، شهره
سال چاپ: 
1396

با مشکل خود چه می‌کنید؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یامادا، کوبی
سال چاپ: 
1397

آموزش المپیاد ریاضی

مؤلف: 
شرقی، هوشنگ
شفیع‌زاده، حسین
ریحانی، ابراهیم
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - حل مسئله