خاطره نویسی

از چوبه‌ دار تا سایه مجنون: 71 خاطره از 46 محیط‌بان

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
جمعی از محیط‌بانان
سال چاپ: 
1399

آن روزها؛ گاهی خنده، گاهی گریه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
فرخ‌مهر، حسین
سال چاپ: 
1399

خاطرات اداری

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
جلیلی، حیدرعلی
سال چاپ: 
1399

هفت‌و‌سی به افق مدرسه

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مدیر
هنرجو
مؤلف: 
قادری، سید‌ظهیر
سال چاپ: 
1397

بامداد امید: حماسه انسان و گونی‌های خاک

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
میرزاآقایی خوانساری، علی‌اکبر
سال چاپ: 
1397

درخت ابریشم بی‌حاصل!

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
بایرامی، محمدرضا
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - خاطره نویسی