خاطره نویسی

من محافظ حاج‌قاسمم: خاطرات شهید وحید زمانی‌نیا عضو تیم حفاظتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
پورواجد، هاجر
سال چاپ: 
1400

من دعا می کنم تو آمین بگو: روایت‌هایی از زندگی و سبک فرهنگی تربیتی شهید مدافع حرم علی‌اکبر عربی

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
مختاری، مسعود
سال چاپ: 
1400

قرار در بهشت؛ بر اساس عاشقانه های طاهره غلامعلی‌شاهی همسر شهید مدافع حرم محمد استحکامی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
آبیار، رضا
سال چاپ: 
1400