دانش‌آموزان

مهارت‌های زندگی (مهارت‌های رفتاری، ویژه دانش‌آموزان)

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
محمد‌خانی، شهرام
نوری، ربابه
موتابی، فرشته
چاپ اول سال: 
1395

کتاب کار و تمرین مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول متوسطه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رضایی، محمد
موسوی رسولی، سید‌هاشم
مقیمیان، جواد
چاپ اول سال: 
1396

کتاب کار و تمرین مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رضایی، محمد
موسوی رسولی، سید‌هاشم
مقیمیان، جواد
چاپ اول سال: 
1396

شناخت ویژگی‌های یاددهنده: بال‌های پرواز

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
سیفی‌زاده، اقبال
چاپ اول سال: 
1396

احکام برای دانش‌آموزان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
احمدیان، عباس
چاپ اول سال: 
1395

supplementary 2

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سلیمانی آقچای، مژگان
ارشد‌بخش، زهرا
حمزه، بهاره
عزیزیان، زهرا
غلامی، حانیه
نصیری، سهیلا
چاپ اول سال: 
1396

سؤالات قابل انتشار تیمز 2015 علوم پایه هشتم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بخشعلی‌زاده، شهرناز
کاشفی، معصومه
چاپ اول سال: 
1396

آموزش روخوانی قرآن کریم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بابایی لواسانی، طاهره
چاپ اول سال: 
1395

نگرشی نو در ارزشیابی تغییر هیچ‌ وقت آسان نیست

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
واتروت، کتی
چاپ اول سال: 
1395

میوه از درخت: کتاب دست‌ورزی فارسی پایه هفتم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاشمی ارسنجانی، سیدعبدالعلی
هاشمی، بتول
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - دانش‌آموزان