روان‌شناسی

آزمون‌های سنجش: شاخص‌های جسمی، حرکتی و روان‌شناختی دانش‌آموزان

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
سال چاپ: 
1398

از این رو تا آن رو: مهارت مقابله با کم‌رویی

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
ارشادحسینی، هادی
سال چاپ: 
1397

روان‌شناسی اجتماعی For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
ریچاردسون، دنیل سی
سال چاپ: 
1398

اعتیاد: در مغز معتاد چه می‌گذرد؟

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
پالک، تاد.ای
سال چاپ: 
1398

خبر فوری: شهر عوض می‌شود

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لین ریوول، سارا
سال چاپ: 
1398

روان‌شناسی قلدری

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
بیرامی، منصور
علائی، پروانه
حسنوند، باقر
سال چاپ: 
1398

روان‌شناسی کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
میرخانی، سیدرضا
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - روان‌شناسی