شناخت

از جمله به پاراگراف

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
رحیمی‌نژاد، ویدا
نجفی پازکی، معصومه
سال چاپ: 
1397

پرچم‌های تاریکی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
محمدی هوشیار، علی
سال چاپ: 
1397

بشارت‌ها و هشدارهای قرآنی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
شیرین‌بیگی عظیمی، رضا
سال چاپ: 
1397

دین در جهان امروز

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
صدر، سید‌موسی
سال چاپ: 
1397

سازه‌گرایی: رویکردی خلاق در آموزش

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
حسینی، افضل‌السادات
جلالوند، انسیه‌ (همکار)
سال چاپ: 
1397

چه کسی آفریده؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حیدری ابهری، غلامرضا
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - شناخت