کلاس درس

چگونه مدرسه را با رویکرد شناختی دوست‌داشتنی کنیم؟ : کارکرد مغز و عملکرد آن در کلاس درس از دیدگاه شناختی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ویلینگهام، دانیل‌تی
سال چاپ: 
1399