مشاوره

مشاوره و درمان سوگ با بهره‌گیری از نگرش اسلامی: رویکردی تازه به مقوله مشاوره و درمان سوگ جهت استفاده درمانگران و درمانجویان

مخاطب: 
والدین
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
نعمتی‌پور، زهرا
سال چاپ: 
1398