کاربرد استعاره در مشاوره و درمان خانواده: کتاب کاربردی برای درمانگران و خانواده‌ها

سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
باباصفری، عباس
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
280ص.
شابک: 
9786003861398
مخاطب: 
معلم
مشاور
معرفی کتاب: 
استعاره کمک می‌کند چیز ناشناخته‌ای را از منظر چیزی آشنا درک کنیم؛ حتی می‌تواند یکی از راه‌های یادگیری مهارت‌های صحیح زندگی‌باشد. در فنون مشاوره، استعاره به مراجع اجازه می‌دهد تجربه‌های خود را بیرونی کند. در این کتاب، رویکردهایی درمانی مثل استعاره و تمثیل، به عنوان فن خانواده‌درمانی با رویکرد سیستمی مطرح شده‌اند. ارتباطات افراد به صورت حلقوی بررسی‌شده و مفاهیم نظری رویکردهای میان‌نسلی دیدگاه‌های موری بوئن، ساختی مینوچین، استراتژیک هی‌لی و سیستمی میلان به شکل استعاره آمده‌اند. این مطالب در سه‌بخش ازدواج و استقلال، فرزندپروری، و خانواده و آرامش مطرح شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب