مهارت‌های آموزشی

خرگوش گنده

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بلیتون، انید
سال چاپ: 
1398

بپوش تا برویم...

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
واتانابه، شیگئو
سال چاپ: 
1399

کار مورد علاقه‌ی من

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
دبورد، آسترید
سال چاپ: 
1399

بازی‌های آوایی (2): آگاهی درون هجایی

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
ابراهیمی چابکی، محمد‌صادق
پور‌سعید زاهد، حورا
سال چاپ: 
1398

لباس‌های من و خواهر کوچولو

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
شعبان‌نژاد، افسانه
سال چاپ: 
1398

مهارت مسئول سفارشات

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
نیکبخت نصرآبادی، زهرا
منصوری، فرزانه
حزین، محمدکاظم
جلیلیان، فوزیه
غلامی، ندا
سال چاپ: 
1398

پیشی کوچولو! انگشت‌هایت کو؟

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
یزدانی، معصومه
سال چاپ: 
1398

پیشی کوچولو! حسود شدی؟

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
یزدانی، معصومه
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های آموزشی