نرم‌افزار رایانه‌ای

سطح دو ICDL 2016

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
سال چاپ: 
1397

مهارت پنجم: استفاده از پایگاه داده

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
سال چاپ: 
1397

مهارت ششم: ارایه مطالب

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
سال چاپ: 
1397

مهارت چهارم: صفحه گسترده

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
سال چاپ: 
1397

مهارت سوم: واژه‌پرداز

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
سبزعلی‌گل، مجید
موسوی، سیدعلی
سال چاپ: 
1397

رایانه ششم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1397

رایانه پنجم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1397

رایانه چهارم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1397

من و رایانه‌ام: کتاب 4، پاورپوینت 2016

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاشی، سمیرا
نقوی، سیده‌جواهر
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - نرم‌افزار رایانه‌ای