نرم‌افزار رایانه‌ای

کلید انیمیشن سه‌بعدی MAYA

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
حیدری، علی
سال چاپ: 
1394

کلید3DMAX متحرک‌سازی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
حیدری، علی
سال چاپ: 
1395

کلید 3DMAX مدل‌سازی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
حیدری، علی
سال چاپ: 
1395

طراحی گرافیک برای وب و فضای مجازی

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
کوکبی، مهرناز
سال چاپ: 
1395

برنامه‌نویسی، پایتون(2)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
جهانگیر، محمدرضا
صالحه، علی‌رضا
محمدی‌ساعی، علی‌اکبر
سال چاپ: 
1395

نرم‌افزار فتوشاپ پیشرفته

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

نرم‌افزار فلش

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

نرم‌افزار صفحه گسترده اکسل 2013

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - نرم‌افزار رایانه‌ای