ورزش

دکترین ورزش‌های رزمی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
رضائی‌فرد، کاظم
سال چاپ: 
1398

محمد‌علی چه کسی بود؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
باکلی جونیور، جیمز
سال چاپ: 
1398

بیومکانیک For Dummies

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
مکا، استیون تی
سال چاپ: 
1398

مامان می‌خوام ورزش کنم

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
قاسم‌نیا، شکوه
سال چاپ: 
1398

مبانی ارزش‌ها و اخلاق در ورزش

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
رمضانی‌نژاد، رحیم
گوهر رستمی، حمیدرضا
سال چاپ: 
1396

واترپلو برای بازیکنان و مربیان

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دارچینی، محسن‌علی
نبوی نیک، حسین
رحیمی، ایمان
تاج‌الدین، شهاب
سال چاپ: 
1396

راهنمای مربیگری مینی‌بسکتبال

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
فدراسیون بین‌المللی بسکتبال
سال چاپ: 
1396

پیش به سوی استخر

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسکاتون، راب
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - ورزش