تربیت بدنی

راهنمای آموزشی مدرسه پویا

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
حاجی‌زاده، عباس
ابراهیمی دولت‌آبادی، رضا
مختاری، فریده
باقری، سارا
منعمی، فرحناز
تقوی معاضد، فاطمه
عباس‌زاده، معصومه
سال چاپ: 
1399

یوگای قورباغه‌ای

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کارپنتر، نورا
سال چاپ: 
1398

دست‌نامه تربیت بدنی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش
سال چاپ: 
1397

بازی‌های محلی نظرآباد

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
پیشگاهی، الهه
سال چاپ: 
1395

یوگا با بچه‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
باپتیست، بارون
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - تربیت بدنی