فنی و حرفه‌ای و کاردانش

فردا شب میهمان منی: (چند روایت از بصیرت و پایمردی شهید شیخ فضل‌الله نوری)

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بغلانی، محسن
سال چاپ: 
1401

فرمانده 17 ساله:‌ روایت زندگی شهید حمیدرضا محمدی فرمانده تخریب لشکر 17 علی‌بن‌ابی‌طالب‌علیه‌السلام

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ایرانشاهی، اعظم
سال چاپ: 
1401