مکانیک

مشاغل مرتبط با خودرو: معرفی تا معرفت

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
فغان‌پور‌گنجی، حسین
چاپ اول سال: 
1394

مجموعه مهندسی صنایع

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
چاپ اول سال: 
1394

مجموعه مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
چاپ اول سال: 
1394

جداول و استانداردهای صنایع چوب

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
-
چاپ اول سال: 
1395

آشنایی با مکانیک (ج. 2)

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
کلپنر، دنیل
کلنکو، رابرت
چاپ اول سال: 
1395

آشنایی با مکانیک (جلد اول)

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کلپنر، دنیل
کلنکو، رابرت
چاپ اول سال: 
1394

نقشه‌کشی (رسم فنی عمومی)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
میرزنده‌دل، سیدکمال‌الدین
رضایی، عباس
شهبازی کرمی، جواد
محمودی، یوسف
چاپ اول سال: 
1394

مجموعه مهندسی مکانیک

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
چاپ اول سال: 
1394

مجموعه تمرینات ترسیم‌نما از روی مدل

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
وحیدی، عبدالنبی
غلامرضایی، حمیدرضا
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - مکانیک