مکانیک

موتورسیکلت: مبانی و ایمنی

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
مرزبان‌راد، جواد
رحیم‌نژاد، شبنم
چاپ اول سال: 
1395

مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
پیرکندی، جاماسب
میرمحمدی، علی
چاپ اول سال: 
1395

خودروسازی از صفر تا صد در ایران و جهان

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
هنسی، کاترین
چاپ اول سال: 
1396

آموزش جامع نرم‌افزار sewercad جهت طراحی شبکه جمع‌آوری فاضلاب

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مظاهری تهرانی، اشرف
عطاملکی، علی
میران‌زاده، محمدباقر
چاپ اول سال: 
1396

مشاغل مرتبط با خودرو: معرفی تا معرفت

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
فغان‌پور‌گنجی، حسین
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - مکانیک