مکانیک

تون‌آپ (تنظیم کار موتور - درجه 2 )

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
فریدونی برزآباد، داریوش
رضوان حسن‌آباد، علی
بی‌نیاز، یعقوب
چاپ اول سال: 
1396

انتقال حرارت جابه‌جائی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
بجان، ادرین
چاپ اول سال: 
1396

موتورسیکلت: مبانی و ایمنی

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
مرزبان‌راد، جواد
رحیم‌نژاد، شبنم
چاپ اول سال: 
1395

مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
پیرکندی، جاماسب
میرمحمدی، علی
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - مکانیک