هنر

کتاب کار و تمرین طراحی لباس

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
آذرباش، فاطمه
نوریان کفشگری، فاطمه
خدیوی بروجنی، جمیله
علی پناه‌لو، ماهرخ
چاپ اول سال: 
1396

طراحی مدرسه موفق: سؤالاتی جذاب برای طراحی خلاقانه

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
نیرومند شیشوان، صغری
نیرومند شیشوان، مهدیه
چاپ اول سال: 
1395

آموزش فن و هنر سفالگری: 250 نکته کاربردی

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
آتکین، ژاک
چاپ اول سال: 
1396

لی‌اوت

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
کریستین، کالن
چاپ اول سال: 
1396

شیبوری

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
ساودن، مندی
چاپ اول سال: 
1395

طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
درودی، الیزابتا
پاچی، تیزیانا
چاپ اول سال: 
1396

گرایش‌های سینما

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
برگان، رونالد
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - هنر