هنر

شکل‌گیری بنیادی و تکوین مبانی موسیقی 5

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
مریو، میشل
تروشو، الن
سال چاپ: 
1398

علم و موسیقی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
جینز، سر .جیمز
سال چاپ: 
1399

ابریشم‌ دوزی

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
محمدی القار، معصومه
سال چاپ: 
1397

چهل تکه‌دوزی با ماشین (مقدماتی)

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
محمدی القار، معصومه
سال چاپ: 
1398

چارلی چاپلین چه کسی بود؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
برنان دموت، پاتریشیا
سال چاپ: 
1398

تکنیک و هنر عکاسی

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
عابدی، یدالله
قلیچ خانی، رضا
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - هنر