هنر

منبت‌کاری در روزگار تیموریان

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
کریمیان، معصومه
چاپ اول سال: 
1396

آموزش طراحی پوستر

مخاطب: 
والدین
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی شیخانی، مهرداد
کشاورزی، مرجان
چاپ اول سال: 
1396

تکنیک‌های ایجاد بافت در نقاشی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
حسنی، لیلا
معظمی، عاطفه
چاپ اول سال: 
1395

شکل‌گیری بنیادی و تکوین مبانی موسیقی 4

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
مریو، میشل
تروشو، آلن
چاپ اول سال: 
1396

راهنمای انتخاب بازیگر برای سینما، تلویزیون و تئاتر

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
کتلیف،‌ سوزی
گرانویل، جنیفر
چاپ اول سال: 
1396

نقاشی نقشه فرش

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
رادنیا، زیبا
چاپ اول سال: 
1396

بافت مقدماتی فرش

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
طوافی، هنگامه
چاپ اول سال: 
1396

فرهنگ‌نامه هنر

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
شمخانی، محمد
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - هنر