هنر

طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
درودی، الیزابتا
پاچی، تیزیانا
چاپ اول سال: 
1396

گرایش‌های هنر مدرن

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
فیلیپس، سم
چاپ اول سال: 
1395

آماده‌سازی استوری‌برد

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
بیمن، نانسی
چاپ اول سال: 
1395

منبت‌کاری در روزگار تیموریان

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
کریمیان، معصومه
چاپ اول سال: 
1396

آموزش طراحی پوستر

مخاطب: 
والدین
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی شیخانی، مهرداد
کشاورزی، مرجان
چاپ اول سال: 
1396

تکنیک‌های ایجاد بافت در نقاشی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
حسنی، لیلا
معظمی، عاطفه
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - هنر