تفکر و پژوهش

دانش آموز، خلاقیت، ایده‌پردازی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
احمدی مقدم، افسانه
عاشقی، برات‌محمد
حداد، وحید
چاپ اول سال: 
1396

با فکرم چه کار کنم؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یامادا، کوبی
چاپ اول سال: 
1395

آموزش انتقادی اندیشیدن به کودکان

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
سلحشور، ماندانا
چاپ اول سال: 
1394

پرورش تفکر منطقی کودکان (تمرینات عملی)

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
بابازاده، طاهره
نوروزی، رضاعلی
مرادی، محمدرضا
چاپ اول سال: 
1395

به کودکان اعتماد کنیم

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
هدایتی، مهرنوش
چاپ اول سال: 
1393

Pages

Subscribe to RSS - تفکر و پژوهش