تفکر و پژوهش

با یک فکر تازه چه کار می‌توانم بکنم؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یامادا، کوبی
چاپ اول سال: 
1398

مهارت‌های تفکر (راهنمای معلم)

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
جفریز، مایک
هانکوک، ترور
چاپ اول سال: 
1397

راهنمای تدریس تفکر و پژوهش ششم دبستان

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
دانشور، میترا
غلامحسینی، احمد
اسپیدکار، محبوبه
مصدقی‌نیک، کبری
چاپ اول سال: 
1397

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی بین فرهنگ‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
دوبینا، ایگورا .ان
کارایانیس، الیاس.جی
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - تفکر و پژوهش