حسابداری و بازرگانی

ترن هوایی کارآفرینی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
هاردی، دارن
چاپ اول سال: 
1397

واکاوی فرآیند مدیریت بی‌تفاوتی در سازمان‌های آموزشی

مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
ابوالفضلی، الهام
جباری گیلانده، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1395

تند‌خوانی و مطالعه مؤثر به روش MP

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
محمدی، زهره
پاشایی، مهدی
چاپ اول سال: 
1396

کایزن: بهبود مستمر کسب‌وکار

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
بوستانی، سوسن
چاپ اول سال: 
1396

نگارنده متون فارسی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
طیاری ایلاغی، منوره
چاپ اول سال: 
1396

حسابداری موسسات خدماتی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
نمازیان، سعید
علی‌بیگی، محمد‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

حسابرسی 1

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
ملائی، عزت‌اله
چاپ اول سال: 
1396

آموزش سرپرست دبیرخانه

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
نوبخت، شهناز
سمیعی، اشرف
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - حسابداری و بازرگانی