حسابداری و بازرگانی

حسابداری موسسات خدماتی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
نمازیان، سعید
علی‌بیگی، محمد‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

حسابرسی 1

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
ملائی، عزت‌اله
چاپ اول سال: 
1396

آموزش سرپرست دبیرخانه

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
نوبخت، شهناز
سمیعی، اشرف
چاپ اول سال: 
1396

مسئول دفتری

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
ورقایی، فریبا
چاپ اول سال: 
1396

مسئول سفارشات

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
سعادتیان، سارا
پیمانفر، مهرسا
چاپ اول سال: 
1396

کسب و کار طلایی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سادات حسینی، زهرا
چاپ اول سال: 
1396

حل‌ و‌ فصل اختلافات در محیط کار For Dummies

مخاطب: 
مدیر
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
اسکات، ویویان
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - حسابداری و بازرگانی