مدیریت خانواده

تصمیم بگیرید؛ رنج یا گنج

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مک‌کلاتچی، استیو
چاپ اول سال: 
1396

تکنیک‌های ویژه در ارزیابی روانی کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
پیوسته‌گر، مهرانگیز
چاپ اول سال: 
1396

هیاهو برای هیچ! بررسی خشم در خانواده و روابط زوجین

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سیدمحمد
جوکار، حبیب
چاپ اول سال: 
1396

آموزش و مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد اسلامی

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی بیرجندی، سید‌مهدی
چاپ اول سال: 
1396

روان‌شناسی زن و خانواده

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
شعاع کاظمی، مهرانگیز
فتحعلی‌زاده، معصومه
شهابی‌نژاد، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

نقشه‌ ذهن For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
راسلر، فلورین
چاپ اول سال: 
1396

ده فرمان در باب خودشناسی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - مدیریت خانواده