مدیریت خانواده

جامعه‌شناسی مصرف

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
کاریگان، پیتر
چاپ اول سال: 
1396

تاب‌آوری در نوجوانان راهنمای استقامت

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
فلدمن، کارن باروخ
چاپ اول سال: 
1397

بهتر از قبل: هنر مهارکردن عادت‌های زندگی روزمره

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
روبین، گرچن
چاپ اول سال: 
1396

هشت گام برای ازدواج موفق

مخاطب: 
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فرهنگی، عبدالله
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مدیریت خانواده