مدیریت خانواده

بهتر از قبل: هنر مهارکردن عادت‌های زندگی روزمره

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
روبین، گرچن
چاپ اول سال: 
1396

هشت گام برای ازدواج موفق

مخاطب: 
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فرهنگی، عبدالله
چاپ اول سال: 
1397

گرگ در لباس میش: درک افراد دغل‌باز و برخورد با آن‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سایمون، جرج
چاپ اول سال: 
1397

جرم‌شناسی For Dummies

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
بریگز، استیون
چاپ اول سال: 
1396

ارتباطات

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
هاروارد
چاپ اول سال: 
1396

اصول و فنون همسریابی دختران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی بیرجندی، سید‌مهدی
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مدیریت خانواده