مدیریت خانواده

مدیریت منابع انسانی (از تئوری تا عمل)

مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
صفرزاده، حسین
احمدی شریف، محمود
ذاکری، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

حقوق متقابل اعضای خانواده

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
اسعدی، سیده‌نگار
اسعدی، سیدحسن
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - مدیریت خانواده