ریاضی فنی

محمد‌ بن ‌موسی‌خوارزمی؛ نگاهی به عصر و آثار او

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کنعانی، ناصر
سال چاپ: 
1394

دانش‌نامه ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شهریاری، پرویز
امیری، حمیدرضا
ایلخانی‌پور، یدالله
شرقی، هوشنگ
صدر، میرشهرام
فریبرزی عراقی، محمدعلی
قندهاری، احمد
هاشمی موسوی، سید‌محمدرضا
میرحبیب‌اللهی، علا ‌الدین
یاسی‌پور، غلام‌رضا
سال چاپ: 
1394

مباحثی در ریاضیات مهندسی و کاربردهای آن‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
بیات، مرتضی
جزمقدم، رحیم
سال چاپ: 
1394

ریاضی عمومی 1 برای رشته حسابداری

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
خلیل‌نسب، مجید
کاظمی‌خسرقی، پروانه
سال چاپ: 
1394
Subscribe to RSS - ریاضی فنی