مشکلات ویژه یادگیری

اختلال ریاضی: راهنمای والدین و معلمان

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
امرسون، جن
بابتی، پاتریسیا
سال چاپ: 
1397

بهبود سطح رشد در دوره اول کودکی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سینو، دوریا
شرف‌الدین، لاما
میکاتی، محمد
سال چاپ: 
1397

نارساخوانی: راهنمای والدین و مربیان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
ریف، ساندرا
استرن، جودیت
سال چاپ: 
1397

روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
حسنوند، باقر
ارسلانی، اکرم
قربانی روچی، منصوره
صباحی، یلدا
سال چاپ: 
1397

دانش‌آموز و اختلال یادگیری (راهنمای آموزگاران) همراه با پرسش و پاسخ

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
جباری محمدآبادی، محمد
واحدی، فهیمه
دوست‌محمدی، یحیی
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مشکلات ویژه یادگیری