هدیه‌های آسمان

درباره خدا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نادری، ناصر
چاپ اول سال: 
1396

نهادینه کردن آموزه‌های دینی در مدارس

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ضیایی تربتی ، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

پول، خدا، بچه‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حیدری ابهری، غلامرضا
چاپ اول سال: 
1396

ما فرشته‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حیدری ابهری، غلامرضا
چاپ اول سال: 
1396

بازی‌های آموزشی برای پرورش صفات اخلاقی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
کشانی، مهدیه
عابدی درچه، منیره
چاپ اول سال: 
1396

بازی‌های آموزشی برای انتقال مضامین دینی 2

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
کشانی، مهدیه
عابدی درچه، منیره
چاپ اول سال: 
1396

بازی‌های آموزشی برای انتقال مضامین دینی 1

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
کشانی، مهدیه
عابدی درچه، منیره
چاپ اول سال: 
1396

من مثل ماه می‌شوم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حیدری‌ ابهری، غلامرضا
چاپ اول سال: 
1395

مسواک بزن، مسواک!

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حیدری ابهری، غلامرضا
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - هدیه‌های آسمان