مهارت‌های زندگی

چه کار کنم با نی نی؟

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
خلیلی، سپیده
سال چاپ: 
1397

تمساحی که از آب‌بازی خوشش نمی‌آمد

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مرینو، جما
سال چاپ: 
1398

گوسفندی که جوجه به دنیا آورد

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مرینو، جما
سال چاپ: 
1398

گاوی که از درخت بالا می‌رفت

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مرینو، جما
سال چاپ: 
1398

با فکرهای تازه چه می‌کنی؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یامادا، کبی
سال چاپ: 
1398

با مشکل‌های جدید چه می‌کنی؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یامادا، کبی
سال چاپ: 
1398

با فرصت‌های خوب چه می‌کنی؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یامادا، کبی
سال چاپ: 
1398

من ارزشمندم: قصه‌هایی برای افزایش اعتماد به نفس کودکان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
تبریزی، مصطفی
ترابی، زهرا
خونگرم لاکه، فرزانه
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی