مهارت‌های زندگی

زنده‌باد حقوق شهروندی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
ژیرارده، سیلوی
چاپ اول سال: 
1396

رایانه کار راه‌انداز

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
ژیرارده، سیلوی
چاپ اول سال: 
1396

شما هم دعوت دارید

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
ژیرارده، سیلوی
چاپ اول سال: 
1396

نقشه‌ ذهن For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
راسلر، فلورین
چاپ اول سال: 
1396

هوش برتر: فعالیت‌هایی برای پرورش هوش هیجانی ویژه12-10 سال

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رامشگر، ریحانه
جابری، سمیه
چاپ اول سال: 
1396

من یک گنج دارم

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
ویتک، جو
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی