قرآن

سرود آفرینش

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
وافی، ناصر
رمضانی، حسن
سال چاپ: 
1399

سرود آسمانی 2 : آموزش قرآن و زبان وحی برای کودکان 7 تا 9 سال

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
تهرانی فرجاد، مسعود
حیدری، حمید‌رضا
سرشور خراسانی، غلامعباس
سیدصالحی، منصوره
وکیل، مسعود
سال چاپ: 
1397

راهنمای تدریس آموزش قرآن ششم دبستان

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
نباتی، رضا
خدائیان، سعید
اکبری‌نیا، رحمت
سال چاپ: 
1397

راهنمای تدریس آموزش قرآن پنجم دبستان

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
نباتی، رضا
خدائیان، سعید
اکبری‌نیا، رحمت
سال چاپ: 
1397

راهنمای تدریس آموزش قرآن چهارم دبستان

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
نباتی، رضا
خدائیان، سعید
اکبری‌نیا، رحمت
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - قرآن