بازی

حافظه فعال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
تلخابی، محمود
شریعتی، سحر
سبقتی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

یوگا با بچه‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
باپتیست، بارون
چاپ اول سال: 
1396

اگر گفتی کجا هستم؟

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
بوراندو، سیلویا
چاپ اول سال: 
1396

باغ‌ وحش رنگی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
اهلرت، لوییس
چاپ اول سال: 
1395

مزرعه رنگی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
اهلرت، لوییس
چاپ اول سال: 
1395

بازی‌های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
عابدی درچه، منیره
جعفری، پریسا
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - بازی