مرجع نظری و دانش افزایی مربیان

بازی‌های فکری برای کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
فیشر، رابرت
سال چاپ: 
1394

نوآموز، مربی و تفکرپژوهشی

مخاطب: 
مربی
والدین
دانشجومعلمان
مؤلف: 
سلیقه‌دار، لیلا
مجدفر، مرتضی
اصلانی، ابراهیم
سال چاپ: 
1393

ترجمه برای کودکان

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
كتابدار
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
ایتینن، ریتا
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - مرجع نظری و دانش افزایی مربیان