فعالیت‌های علمی

کاملیا می‌خواهد تلویزیون نگاه کند

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دوپتینی، الین
چاپ اول سال: 
1396

کاملیا به مدرسه می‌رود

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دوپتینی، الین
چاپ اول سال: 
1396

کاملیا به تعطیلات می‌رود

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دوپتینی، الین
چاپ اول سال: 
1396

کار اشتباه کاملیا

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دوپتینی، الین
چاپ اول سال: 
1396

نمی‌خواهم به دکتر بروم!

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دوپتینی، الین
چاپ اول سال: 
1396

من یک گنج دارم

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
ویتک، جو
چاپ اول سال: 
1396

من شجاع هستم

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
ویتک، جو
چاپ اول سال: 
1396

سلام نی‌نی کوچولو

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
ویتک، جو
چاپ اول سال: 
1396

در قلب من

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
ویتک، جو
چاپ اول سال: 
1396

مهارت‌های فردی و اجتماعی برای کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
سعید‌السادات، اکرم
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - فعالیت‌های علمی