فعالیت‌های علمی

دوچرخه‌سواری: مهارت آگاهی از حقوق و مسئولیت‌ها

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
برنشتاین، استن و جان
چاپ اول سال: 
1396

اسباب‌کشی خرس‌ها: مهارت سازگاری با محیط

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
برنشتاین، استن و جان
چاپ اول سال: 
1396

یک روز پاییزی خانم‌ مرغ: دهن‌بینی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
داتون، ساندرا
چاپ اول سال: 
1396

خانه کجاست؟: پیش‌داوری

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
ویلسون، کارما
چاپ اول سال: 
1396

بد‌جنس‌ترین ماهی‌خوار دنیا، دزد دانه‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
هفت‌برادران، داریوش
چاپ اول سال: 
1396

سلطان جدید جنگل، موری و زنبورها

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
جوزدانی، عذرا
شریعتی، مینو
چاپ اول سال: 
1396

آش ماهی، الاغ آسیابان

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
توزنده‌جانی، جعفر
فدائی طهرانی، الهه
چاپ اول سال: 
1396

ماجرای موشی و دمش

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
جوزدانی، عذرا
چاپ اول سال: 
1396

فکر کنیم،بازی کنیم: تقویت مهارت‌های ادراک دیداری و شنیداری

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
عباسپور، راضیه
علیپور صنوبری، علی
مشتاقی هنروران، الهه
سمانه، شعبانی
چاپ اول سال: 
1396

با فکر بازی کنیم: تقویت مهارت‌های حافظه دیداری و شنیداری، تفکر خلاق

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
عباسپور، راضیه
شعبانی، سمانه
تقدیر، رویا
اسکافی، خدیجه
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - فعالیت‌های علمی