فعالیت‌های علمی

رایانه پیش‌دبستان

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
ملک، هما
چاپ اول سال: 
1395

ده عدد، ده قصه

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
پورسیستانی، الناز
چاپ اول سال: 
1395

کی به پارک می‌رویم

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دوپتینی، الین
چاپ اول سال: 
1396

کاملیا به بیمارستان می‌رود

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دوپتینی، الین
چاپ اول سال: 
1396

کاملیا حسودی می‌کند

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دوپتینی، الین
چاپ اول سال: 
1396

کاملیا خواهر بزرگ‌تر می‌شود

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دوپتینی، الین
چاپ اول سال: 
1396

کاملیا اسب‌سواری می‌کند

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دوپتینی، الین
چاپ اول سال: 
1396

جشن تولد کاملیا

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دوپتینی، الین
چاپ اول سال: 
1396

کاملیا به باغ‌وحش می‌رود

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دوپتینی، الین
چاپ اول سال: 
1396

کاملیا می‌خواهد تلویزیون نگاه کند

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
دوپتینی، الین
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - فعالیت‌های علمی