فعالیت‌های علمی

سفری به دنیای علوم

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
صفاری، منوچهر
غلامی، صدیقه
صفاری، آزاده
صفاری، بهاره
چاپ اول سال: 
1398

علوم گیاهان و جانوران

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
فتح‌الله، بتول
ونکی، آذر
ابراهیمی، عصمت
چاپ اول سال: 
1397

علوم انسان

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
فتح‌‌الله، بتول
ونکی، آذر
ابراهیمی، عصمت
چاپ اول سال: 
1397

علوم فیزیکی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
فتح‌الله، بتول
ونکی، آذر
ابراهیمی، عصمت
چاپ اول سال: 
1397

هفت گام تا مدرسه

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
ابراهیمی شاه‌آبادی، عهدیه
اسماعیل‌پور‌، مژده
چاپ اول سال: 
1398

بچه‌خرس

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
بومون، امیلی
بیلی‌نو، ناتالی
چاپ اول سال: 
1397

بچه‌خرس درختی(کوآلا)

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
بومون، امیلی
بیلی‌نو، ناتالی
چاپ اول سال: 
1397

بچه‌خرگوش

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
بومون، امیلی
بیلی نو، ناتالی
چاپ اول سال: 
1397

جوجه‌پنگوئن

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
بومون، امیلی
بیلی‌نو، ناتالی
چاپ اول سال: 
1397

بچه‌زرافه

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
بومون، امیلی
بیلی‌نو، ناتالی
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - فعالیت‌های علمی