فعالیت‌های علمی

قندک بچه ایران ایران مهد دلیران

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
والدین
مؤلف: 
کاظمی، حمیدرضا
شیدا، سوده
عامل‌نیک، فاطمه
چاپ اول سال: 
1397

کتاب مهم

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
براون، مارگارات وایز
چاپ اول سال: 
1397

خوردنی‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
سیاه‌منصوری، هانیا
چاپ اول سال: 
1397

اردک کوچولو

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
تامپسون، لورن
چاپ اول سال: 
1397

رفت‌و‌آمدهای بی‌خطر برای عابران پیاده

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
--
چاپ اول سال: 
1397

مواظب خودت باش

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
سلحشور، ماندانا
چاپ اول سال: 
1397

دوست خوبی باش

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
سلحشور، ماندانا
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - فعالیت‌های علمی