تربیت بدنی

راهنمای آموزشی مدرسه پویا

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
حاجی‌زاده، عباس
ابراهیمی دولت‌آبادی، رضا
مختاری، فریده
باقری، سارا
منعمی، فرحناز
تقوی معاضد، فاطمه
عباس‌زاده، معصومه
سال چاپ: 
1399

کودک رعنا، قامت زیبا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ولایتی، معصومه
حقیقی، مینا
ربانی، احمد
سال چاپ: 
1396

ورزش

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پاروآسین، امانوئل
سال چاپ: 
1396

هندبال ویژه مربیان و دانش‌آموزان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یعقوب‌پور، امید
دانش‌ثانی، کاظم
سال چاپ: 
1395

فوتسال ویژه مربیان و دانش‌آموزان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یعقوب‌پور، امید
دانش‌ثانی، کاظم
سال چاپ: 
1395

والیبال ویژه مربیان و دانش‌آموزان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یعقوب‌پور، امید
دانش‌ثانی، کاظم
سال چاپ: 
1395

راهنمای مربیگری فوتسال فیفا

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)
سال چاپ: 
1394

مجموعه باز‌ی‌های بومی،محلی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ابراهیم‌نیا، حسین
صالحی‌پور، محمدامین
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - تربیت بدنی