پیام‌های آسمانی

پرسش‌ها و پاسخ‌های تاریخی: درباره زندگانی معصومین علیهم‌السلام از امیرمؤمنان‌علیه‌السلام تا شهادت امام‌حسین‌‌علیه‌السلام

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
پیشوایی، مهدی
سال چاپ: 
1400